top of page

Werkwijze na een fotoshoot

Hier vind u het antwoord op vragen over hoe alles in zijn werking gaat nadat we de foto's hebben gemaakt. Hoe u bijvoorbeeld de foto's krijgt aangeleverd en wat u kunt verwachten.

Hoelang doe je normaal gesproken over het verwerken en aanleveren van de foto’s?

Dit hangt sterk af van het soort opdracht. Na een fotoshoot selecteer ik eerst alle scherpe en mooie foto’s en verwijder ik de minder goede foto’s. De resterende foto’s lever ik aan en bewerk ik dus allemaal. Stel, ik doe een portretshoot waarbij ik een uur fotografeer. Dan ben ik waarschijnlijk een half uur tot drie kwartier bezig om die foto’s te verwerken. Als ik echter 6 uur lang op een evenement fotografeer, ben ik zeker wel 4-5 uur bezig om alle foto’s uit te zoeken, te bewerken en aan te leveren. Ik begin na een opdracht direct met het verwerken van de foto’s. In de meeste gevallen lever ik ze na 7 werkdagen aan.

Kun je de foto’s ook extra bewerken? Bijvoorbeeld door wat te photoshoppen of re-touchen?

Standaard lever ik mijn foto’s bewerkt aan. Maar wel op zo’n manier dat de kijker niet het gevoel krijgt dat de foto veel bewerkt is. Ik zorg dat het contrast, de kleuren en compositie in orde zijn. Er is altijd meer aan een foto te bewerken, als u specifiek kunt aangeven wat er aan een foto moet worden gedaan dan kan ik aangeven hoeveel tijd dat kost en of daar dan kosten aan verbonden zijn.

In welk formaat en wat voor een bestanden lever je aan?

Over het algemeen lever ik JPG bestanden van goede kwaliteit aan. Het formaat is afhankelijk van uw behoefte. Als u de foto’s nodig heeft voor een grote poster, kan ik de foto’s aanleveren in een specifiek formaat. Voor gebruik op een website is het juist niet handig als de foto’s zo heel groot zijn. In overleg zal ik het meest geschikte formaat aanleveren.

Hoe gaat het met de betaling?

Ik stuur de foto’s en de factuur tegelijk naar jullie op. Op de factuur staat alle informatie over de betaling vermeld. Het verschuldigde bedrag ontvang ik graag binnen 14 dagen door het over te maken op mijn rekening NL45 RABO 0320 0275 62 t.a.v. Chi’s Fotografie

Je hebt me een ruime selectie gestuurd, maar heb je van die ene foto nog meer gemaakt? Kun je die ook sturen?

Met het selecteren ben ik erg kritisch. De foto's waar mensen met ogen dicht op staan, die niet helemaal scherp zijn en dubbele foto's worden verwijderd. De geselecteerde foto's worden zorgvuldig bewerkt en deze krijgt u te zien. Dit is een ruime selectie, zodat u van alle foto’s wat heeft. Foto's die niet in de selectie staan, zijn er bewust uit gelaten.

Worden de foto’s van mij? Wie is de eigenaar van de rechten?

Een freelance fotograaf blijft in principe altijd eigenaar van de foto’s, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Ik ga met mijn opdrachtgevers altijd een licentieovereenkomst aan. Hierin staat waarvoor mijn beelden gebruikt mogen worden en door wie.

bottom of page